انیمیشن

انیمیشن سازی

این واحد با هدف تولید انیمیشن های کوتاه ، تبلیغاتی ، آموزشی ، فیلم سینمایی و سریال فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز نمود. نوع انیمیشن ها بسته به نوع پروژه ساختاری دوبعدی و یا سه بعدی دارند. معمول نرم افزارهای مورد استفاده در انیمیشن های سه بعدی نرم افزار مایا و  انیمیشن های دو بعدی موهو می باشد.