انیمیشن

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

من پهلوانم

 

به روزگار قدیم کرمانشاه می رویم… (بیشتر…)

مشاهده خبر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

هاومالی

سبک: انیمیشن ۲بعدی (کات اوت)

رقابتی ویرانگر با ظاهری دل چسب

(بیشتر…)

مشاهده خبر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

میرزا مراد

سبک: انیمیشن دوبعدی (کات اوت)

حال احوالی با میرزا مراد در جامعه امروز

(بیشتر…)

مشاهده خبر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

عصر حجر

سبک: انیمیشن دو ونیم بعدی

سفری به دوران پارینه سنگی (بیشتر…)

مشاهده خبر