تماس با ما

مدیر روابط عمومی:
آقای فدایی: ۰۹۱۸۹۱۷۰۳۶۲
تلفن: ۰۸۳۳۷۲۶۲۱۵۶
ایمیل: info@glatech.ir
آدرس: کرمانشاه-میدان فردوسی-خیابان دلگشا-نبش بن بست یزدان-موسسه فرهنگی دیجیتال گلاتک